Bạn nào đúng trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nam, An, Bảo, Thu thực hiện các phép tính như sau :

Quảng cáo

Đề bài

Nam, An, Bảo, Thu thực hiện các phép tính như sau :

Bài của Nam : \({2^2} + {2^3} = {2^5}\) ;

Bài của An :   \({4^2}{.2^3} = {8^5}\) ;

Bài của Bảo : \({7^5}.7 = {7^6}\) ;

Bài của Thu :  \({3^4}{.3^3} = {3^{12}}\).

Em hãy nêu nhận xét của mình về bài giải của các bạn.

Lời giải chi tiết

Bài của Nam, An, Thu sai, bài của Bảo đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close