Thử tài bạn trang 47 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền số vào ô trống cho đúng

Quảng cáo

Đề bài

Điền số vào ô trống cho đúng

Lũy thừa

Cơ số

Số mũ

Giá trị của lũy thừa

\({7^2}\)

 

 

 

\({3^4}\)

 

 

 

\({10^5}\)

 

 

 

 

4

3

 

 

2

 

64

 

Lời giải chi tiết

Lũy thừa

Cơ số

Số mũ

Giá trị của lũy thừa

72

7

2

49

34

3

4

81

105

10

5

100000

43

4

3

64

26

2

6

64

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close