Hoạt động 2 trang 47 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Từ định nghĩa lũy thừa, em có nhận xét gì về sự liên hệ giữa phép nhân và lũy thừa ?

Quảng cáo

Đề bài

Từ định nghĩa lũy thừa, em có nhận xét gì về sự liên hệ giữa phép nhân và lũy thừa ?

Lời giải chi tiết

Liên hệ giữa phép nhân và lũy thừa: Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau là phép nâng lên lũy thừa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close