Hoạt động 1 trang 47 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính thể tích một hình khối rubic (hình lập phương) có chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng 6cm.

Quảng cáo

Đề bài

Tính thể tích một hình khối rubic (hình lập phương) có chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng 6cm.

Nếu hình khối rubic có chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng a thì thể tích bằng bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

Thể tích một hình khối rubic (hình lập phương) có chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng 6cm là: \(6.6.6 = 216\) (cm3)

Nếu hình khối rubic có chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng a thì thể tích bằng a.a.a

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close