Thử tài bạn trang 43 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Kiểm tra lại xem

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

a) Kiểm tra lại xem \((x - 3)(2{x^2} + 3x - 2)\)  có bằng \((2{x^3} - 3{x^2} - 11x + 6)\) hay không?

b) Thực hiện tính chia \(({x^3} - 7x + 3 - {x^2}):(x - 3)\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,\left( {x - 3} \right)\left( {2{x^2} + 3x - 2} \right)  \cr  &  = 2{x^3} + 3{x^2} - 2x - 6{x^2} - 9x  \cr  &  = 2{x^3} - 3{x^2} - 11x + 6 \cr} \)

Vậy \(\left( {x - 3} \right)\left( {2{x^2} + 3x - 2} \right) = 2{x^3} - 3{x^2} - 11x + 6\)

b) \(\left( {{x^3} - 7x + 3 - {x^2}} \right):\left( {x - 3} \right)\)

Vậy \(\left( {{x^3} - 7x + 3 - {x^2}} \right):\left( {x - 3} \right) = {x^2} + 2x - 1\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài