Thử tài bạn trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền vào ô trống ở các trường hợp có thể xảy ra :

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào ô trống ở các trường hợp có thể xảy ra :

Số bị chia

800

2132

25

 

Số chia

17

52

0

13

Thương

 

 

 

4

Số dư

 

 

 

15

 

Lời giải chi tiết

Số bị chia

800

2132

25

 

Số chia

17

52

0

13

Thương

47

41

 

4

Số dư

1

0

 

15

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close