Bạn nào đúng trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập An, Tú, Hải đã thực hiện những phép chia như sau :

Quảng cáo

Đề bài

An, Tú, Hải đã thực hiện những phép chia như sau :

 

Không thực hiện phép chia, Mai nói chỉ có Tú làm đúng. Bạn có cách nào kiểm tra kết quả bài toán nhanh như bạn Mai không ?

Lời giải chi tiết

Kiểm tra kết quả: Của An: \(98 × 23 + 92\) có chữ số tân cùng là 6.

Vì \(3 × 8 + 2 = 16\). Vậy An thực hiện phép chia sai

Của Tú: \(45 × 17 + 12 = 765 + 12 = 777\)

Của Hải: Phép chia của Hải có số dư lớn hơn phép chia nên là phép chia sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close