Hoạt động 3 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Mai giúp mẹ bán hàng, theo yêu cầu của khách, Mai chia 20 quả táo thành 4 phần bỏ vào các túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu quả táo ?

Quảng cáo

Đề bài

Mai giúp mẹ bán hàng, theo yêu cầu của khách, Mai chia 20 quả táo thành 4 phần bỏ vào các túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu quả táo ?

Lời giải chi tiết

Số quả táo mỗi túi có là: \(20 : 4 = 5\) (quả táo)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close