Thử tài bạn trang 23 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Viết số tự nhiên liền sau mỗi số sau :

Quảng cáo

Đề bài

1. Viết số tự nhiên liền sau mỗi số sau:

    27  ;        99 ;           a ( với \(a \in\mathbb N\) ).

2. Viết số tự nhiên liền trước mỗi số sau:

    45  ;         1000 ;       b ( với \(b \in {\mathbb N^*}\)).

3. Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.

Lời giải chi tiết

1. Số liền sau của 27 là 28

Số liền sau của 99 là 100

Số liền sau của a là a + 1 (\(a \in\mathbb N\))

2. Số liền trước của 45 là 44

Số liền trước của 1000 là 999

Số liền trước của b là b – 1 (\(b \in\mathbb N^*\))

3. Cách 1: \(A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}\)

Cách 2: \(A = \{x \in\mathbb N|x ≤ 5\}\)

Biểu diễn trên tia số các phần tử của A

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close