Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một bình đựng nước có dung tích 4 lít (h.3). Số lít nước em có thể đổ vào bình là : 1 lít ; 2 lít ; 3 lít ; 4 lít ; 5 lít ?

Quảng cáo

Đề bài

Một bình đựng nước có dung tích 4 lít (h.3). Số lít nước em có thể đổ vào bình là : 1 lít ; 2 lít ; 3 lít ; 4 lít ; 5 lít ?

Lời giải chi tiết

Bình đựng nước có dung tích 4 lít

Số lít nước em có thể đổ vào bình là 1 lít; 2 lít; 3 lít; 4 lít

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close