Hoạt động 4 trang 23 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập Quan sát tia số (h.5) và trả lời các câu hỏi sau :

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát tia số (h.5) và trả lời các câu hỏi sau :

Tìm số liền sau số 4. Số 4 có mấy số liền sau ?

Tìm số liền trước số 5.

Trong các số tự nhiên, số nhỏ nhất là số nào ? Có số tự nhiên lớn nhất không ?

Tập hợp số tự nhiên \(\mathbb N\) có bao nhiêu phần tử ?

Lời giải chi tiết

Số liền sau số 4 là số 5; Số 4 có một số liền sau; Số liền trước số 5 là số 4

Trong các số tự nhiên, số nhỏ nhất là số 0. Không có số tự nhiên lớn nhất.

Tập hợp \(\mathbb N\) có vô số phần tử.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close