Thử tài bạn trang 22 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Điền kí hiệu

Quảng cáo

Đề bài

1. Điền kí hiệu \( \in \) hoặc \( \notin \) vào ô trống :

\(7… \mathbb N\)              \(65…\mathbb N^*\)                      

\(0…\mathbb N\)               \(0…\mathbb N^*\)

2. Chọn kí hiệu \( \in \) hoặc \( \subset \) điền vào ô trống để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp \({\mathbb N}\) và \({{\mathbb N}^*}\).

\(\mathbb N…\mathbb N^*\)

Vẽ sơ đồ Venn biểu thị mối quan hệ giữa \({\mathbb N}\) và \({{\mathbb N}^*}\).

Lời giải chi tiết

1. \(7 \in\mathbb N;65 \in\mathbb N^*;0 \in\mathbb N;0 \notin\mathbb N^*\)

2. \(\mathbb N^*\, ⸦\,\mathbb N\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close