Thử tại bạn trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải phương trình

Quảng cáo

Đề bài

Giải phương trình \({x^2} - 4 + x + 2 = 0\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {x^2} - 4 + x + 2 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right) + \left( {x + 2} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {x - 2 + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {x - 1} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x + 2 = 0\) hoặc \(x - 1 = 0\)

\(\Leftrightarrow x =  - 2\) hoặc \(x = 1\)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \{  - 2;1\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 4. Phương trình tích
Quảng cáo
list
close
Gửi bài