Hoạt động 11 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy giải các phương trình sau :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy giải các phương trình sau :

a) \(x - 2 = 0\)              (1)

b) \(x - 3 = 0\)              (2)

c) \(\left( {x - 2} \right)\left( {x - 3} \right) = 0\)        (3)

Lời giải chi tiết

a) \(x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 0 + 2 \Leftrightarrow x = 2\)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ 2 \right\}\)

b) \(x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 0 + 3 \Leftrightarrow x = 3\)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ 3 \right\}\)

c) \(\left( {x - 2} \right)\left( {x - 3} \right) = 0 \Leftrightarrow x - 2 = 0\)

hoặc \(x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 2\) hoặc \(x = 3\)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ {2;3} \right\}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 4. Phương trình tích
Quảng cáo
list
close
Gửi bài