Thử tài bạn trang 164 Tài lệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho biết mỗi cạnh ô vuông là 1 dm. Tính và ghi diện tích của mỗi hình thang sau ngay trên hình.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết mỗi cạnh ô vuông là 1 dm. Tính và ghi diện tích của mỗi hình thang sau ngay trên hình.

Lời giải chi tiết

Diện tích hình thang ở hình a là: \({1 \over 2}\left( {3 + 1} \right).2 = 4\,\,\left( {d{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thang ở hình b là: \({1 \over 2}\left( {2 + 1} \right).3 = 4,5\,\,\left( {d{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thang ở hình c là: \({1 \over 2}\left( {3 + 4} \right).1 = 3,5\,\,\left( {d{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thang ở hình d là: \({1 \over 2}\left( {4 + 3} \right).2 = 7\,\,\left( {d{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thang ở hình e là: \({1 \over 2}\left( {4 + 1} \right).4 = 10\,\,\left( {d{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thang ở hình f là: \({1 \over 2}\left( {3 + 1} \right).2 = 4\,\,\left( {d{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thang ở hình g là: \({1 \over 2}\left( {5 + 3} \right).2 = 8\,\,\left( {d{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thang ở hình h là: \({1 \over 2}\left( {2 + 1} \right).5 = 7,5\,\,\left( {d{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thang ở hình i là: \({1 \over 2}\left( {5 + 3} \right).2 = 8\,\,\left( {d{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close