Hoạt động 7 trang 163 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang ABCD có đáy lớn AB = d1, đáy bé CD = d2, chiều cao DH = BK = h (h.11). Tính diện tích hai tam giác ADB và DBC rồi cộng lại để có diện tích hình thang ABCD.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình thang ABCD có đáy lớn AB = d1, đáy bé CD = d2, chiều cao DH = BK = h (h.11). Tính diện tích hai tam giác ADB và DBC rồi cộng lại để có diện tích hình thang ABCD.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {S_{ADB}} = {1 \over 2}AB.DH = {1 \over 2}{d_1}.h  \cr  & {S_{DBC}} = {1 \over 2}CD.BK = {1 \over 2}{d_2}h \cr} \)

Do đó \({S_{ABCD}} = {S_{ADB}} + {S_{DBC}} = {1 \over 2}{d_1}h + {1 \over 2}{d_2}h = {1 \over 2}\left( {{d_1} + {d_2}} \right)h\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close