Hoạt động 7 trang 163 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang ABCD có đáy lớn AB = d1, đáy bé CD = d2, chiều cao DH = BK = h (h.11). Tính diện tích hai tam giác ADB và DBC rồi cộng lại để có diện tích hình thang ABCD.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho hình thang ABCD có đáy lớn AB = d1, đáy bé CD = d2, chiều cao DH = BK = h (h.11). Tính diện tích hai tam giác ADB và DBC rồi cộng lại để có diện tích hình thang ABCD.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {S_{ADB}} = {1 \over 2}AB.DH = {1 \over 2}{d_1}.h  \cr  & {S_{DBC}} = {1 \over 2}CD.BK = {1 \over 2}{d_2}h \cr} \)

Do đó \({S_{ABCD}} = {S_{ADB}} + {S_{DBC}} = {1 \over 2}{d_1}h + {1 \over 2}{d_2}h = {1 \over 2}\left( {{d_1} + {d_2}} \right)h\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 5. Diện tích hình thang
Gửi bài tập - Có ngay lời giải