Thử tài bạn trang 163 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho biết mỗi cạnh ô vuông là 1 m. Tính và ghi diện tích của mỗi hình bình hành sau ngay bên hình.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết mỗi cạnh ô vuông là 1 m. Tính và ghi diện tích của mỗi hình bình hành sau ngay bên hình.

Lời giải chi tiết

Diện tích hình bình hành ở hình a là: \(3.2 = 6\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hình bình hành ở hình b là: \(2.3 = 6\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hình bình hành ở hình c là: \(3.1 = 3\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hình bình hành ở hình d là: \(3.4 = 12\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hình bình hành ở hình e là: \(2.2 = 4\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hình bình hành ở hình f là: \(4.2 = 8\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hình bình hành ở hình g là: \(2.4 = 8\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hình bình hành ở hình h là: \(3.3 = 9\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hình bình hành ở hình i là: \(1.5 = 5\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close