Hoạt động 6 trang 162 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD có cạnh AB = CD = d, chiều cao AH = CK = h (h.8). Tính diện tích hai tam giác ADC và ABC rồi suy ra diện tích hình bình hành ABCD.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình bình hành ABCD có cạnh AB = CD = d, chiều cao AH = CK = h (h.8). Tính diện tích hai tam giác ADC và ABC rồi suy ra diện tích hình bình hành ABCD.

Lời giải chi tiết

\({S_{ADC}} = {1 \over 2}CD.AH = {1 \over 2}d.h,\,\,{S_{ABC}} = {1 \over 2}AB.CK = {1 \over 2}d.h\)

Do đó \({S_{ABCD}} = {S_{ADC}} + {S_{ABC}} = {1 \over 2}d.h + {1 \over 2}d.h = d.h\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close