Thử tài bạn trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của các tam giác trong hình 7 ( cho biết cạnh ô vuông là 1 m)

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích của các tam giác trong hình 7 ( cho biết cạnh ô vuông là 1 m)

Lời giải chi tiết

Diện tích tam giác ở hình a là: \({1 \over 2}.5.3 = 7,5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ở hình b là: \({1 \over 2}.2.3 = 3\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ở hình c là: \({1 \over 2}.3.3 = 4,5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ở hình d là: \({1 \over 2}.2.2 = 2\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ở hình f là: \({1 \over 2}.4.2 = 4\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ở hình g là: \({1 \over 2}.2.3 = 3\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ở hình h là: \({1 \over 2}.2.5 = 5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 3. Diện tích tam giác
list
close
Gửi bài Gửi bài