Hoạt động 4 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC, vẽ đường cao AH. Đặt BC = a, AH = h. Điền vào chỗ trống (…) trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC, vẽ đường cao AH. Đặt BC = a, AH = h. Điền vào chỗ trống (…) trong bảng sau:

Trường hợp

Vị trí điểm H trên BC

Hình vẽ

 

Tính SABC theo a và h

1

\(H \equiv B\)

 

\({S_{ABC}} = {S_{AHC}} = \)

..........

2

H thuộc đoạn BC

 

\(\eqalign{  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{S_{ABC}}  \cr  &  = {S_{ABH}} + {S_{ACH}}  \cr  &  = {1 \over 2}AH\left( {BH + CH} \right)  \cr  &  =  \cr} \)

..........

3

H nằm ngoài đoạn BC

 

\(\eqalign{  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{S_{ABC}}  \cr  &  = {S_{ABH}} - {S_{ACH}}  \cr  &  = {1 \over 2}AH\left( {BH - CH} \right)  \cr  &  =  \cr} \)

..........

Lời giải chi tiết

Trường hợp

Vị trí điểm H trên BC

Hình vẽ

 

Tính SABC theo a và h

1

\(H \equiv B\)

 

\({S_{ABC}} = {S_{AHC}} = \)

\({1 \over 2}ah\)

2

H thuộc đoạn BC

 

\(\eqalign{  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{S_{ABC}}  \cr  &  = {S_{ABH}} + {S_{ACH}}  \cr  &  = {1 \over 2}AH\left( {BH + CH} \right)  \cr  &  =  \cr} \)

\({1 \over 2}ha\)

3

H nằm ngoài đoạn BC

 

\(\eqalign{  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{S_{ABC}}  \cr  &  = {S_{ABH}} - {S_{ACH}}  \cr  &  = {1 \over 2}AH\left( {BH - CH} \right)  \cr  &  =  \cr} \)

\({1 \over 2}ha\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 3. Diện tích tam giác
list
close
Gửi bài Gửi bài