Thử tài bạn trang 136 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền dấu thích hợp vào ô trống :

Quảng cáo

Đề bài

Điền dấu thích hợp vào ô trống :

Dấu của a

Dấu của b

Dấu của a.b

Dấu của \({a^2}b\)

+

+

 

 

+

-

 

 

-

+

 

 

-

-

 

 

Lời giải chi tiết

Dấu của a

Dấu của b

Dấu của a.b

Dấu của \({a^2}b\)

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

+

-

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close