Hoạt động 5 trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Ngày hôm nay ba của Lan kiểm tra hộp thư điện tử 5 lần, mỗi lần đều thấy báo : 0 mail. Hỏi ba của Lan nhận được bao nhiêu thư ?

Quảng cáo

Đề bài

Ngày hôm nay ba của Lan kiểm tra hộp thư điện tử 5 lần, mỗi lần đều thấy báo : 0 mail. Hỏi ba của Lan nhận được bao nhiêu thư ?

Lời giải chi tiết

Ba của Lan nhận được: \(0.5 = 0\) (thư)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close