Thử tài bạn trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) 5 . 17

Quảng cáo

Đề bài

a) \(5 . 17\)                      b) \(\left( { - 15} \right).\left( { - 6} \right).\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(5.17 = 85\)

b) \((-15).(-6) = 15.6 = 90\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close