Thử tài bạn trang 128 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết :

a)  \(x + 14 = 11\)

b) \( - x - 5 = 16.\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)x + 14 = 11  \cr  & x + 14 + ( - 14) = 11 + ( - 14)  \cr  & x =  - 3 \cr} \)       

\(\eqalign{  & b) - x - 5 = 16  \cr  &  - x - 5 + 5 = 16 + 5  \cr  &  - x = 21 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close