Hoạt động 5 trang 127 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Từ hình 1 em có thể đưa ra nhận xét gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Từ hình 1 em có thể đưa ra nhận xét gì ?

Lời giải chi tiết

Nếu \(x – 2 = 4\) thì \(x – 2 + 2 = 4 + 2\)

Lúc đầu cân thăng bằng, nếu thêm vào hai đĩa cân cùng một khôi lượng thì cân vẫn thăng bằng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close