Thử tài bạn trang 127 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết :

a) \(x + 8 =  - 4\)

b) \(x - 7 = 10.\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;x + 8 =  - 4  \cr  & x + 8 + ( - 8) =  - 4 + ( - 8)  \cr  & x =  - 12 \cr} \)

\(\eqalign{  & b)\;x - 7 = 10  \cr  & x - 7 + 7 = 10 + 7  \cr  & x = 17 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close