Thử tài bạn trang 127 Tài liệu dyaj – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Em có thể thêm một điều kiện ở mỗi hình để các tứ giác sau trở thành hình thoi ?

Quảng cáo

Đề bài

Em có thể thêm một điều kiện ở mỗi hình để các tứ giác sau trở thành hình thoi ?

Lời giải chi tiết

a) Hình a) tứ giác ABCD là hình bình hành thêm một điều kiện AB = BC thì tứ giác ABCD là hình thoi.

b) Hình b) tứ giác EFGH là hình bình hành thêm một điều kiện EF = FG thì tứ giác EFGH là hình thoi.

c) Hình c) tứ giác MNPQ là hình bình hành thêm một điều kiện MN = NP thì tứ giác MNPQ là hình thoi.

d) Hình d) thêm một điều kiện thì tứ giác SVUT không thể là hình thoi.

e) Hình e) tứ giác ABCD có BC = CD = DA, thêm một điều kiện AB = BC thì tứ giác ABCD là hình thoi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close