Hoạt động 26 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy phát hiện thêm tính chất của hai đường chéo hình thoi bằng cách đo sau (h.49):

Quảng cáo

Đề bài

Hãy phát hiện thêm tính chất của hai đường chéo hình thoi bằng cách đo sau (h.49):

- Dùng thước đo góc để đo các góc \(\widehat {AOB},\widehat {BOC},\widehat {COD},\widehat {DOA}\) .

- Dùng thước đo góc để đo các góc \(\widehat {{A_1}},\widehat {{A_2}},\widehat {{B_1}},\widehat {{B_2}}\) .

Lời giải chi tiết

- Dùng thước đo góc, nhận thấy \(\widehat {AOB} = 90^\circ ;\widehat {BOC} = 90^\circ ;\widehat {COD} = 90^\circ ;\widehat {DOA} = 90^\circ \)

- Dùng thước đo góc để đo các góc \(\widehat {{A_1}},\widehat {{A_2}},\widehat {{B_1}},\widehat {{B_2}}\) nhận thấy:

\(\widehat {{A_1}} = 30^\circ ;\widehat {{A_2}} = 30^\circ ;\widehat {{B_1}} = 60^\circ ;\widehat {{B_2}} = 60^\circ \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close