Thử tài bạn trang 126 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh :

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh :

a) \(125 - 35 - 65\)

b) \( - 26 + \left( { - 15} \right) - \left( { - 26} \right) - 85.\)

Lời giải chi tiết

a) \(125 - 35 - 65 = 125 - (35 + 65) \)

\(= 125 - 100 = 25\)

b) \( - 26 + ( - 15) - ( - 26) - 85\)

\(= {\rm{[}} - 26 - ( - 26){\rm{]}} + ( - 15 - 85) \)

\(= 0 + ( - 100) =  - 100\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close