Hoạt động 2 trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số đối của :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số đối của :

\( 4 – 9 \);                  \( -4 + 9 \);            

\((-5) – 7 \);               \( 5 + 9\).

Lời giải chi tiết

\(4 - 9 = 4 + ( - 9) =  - 5\)

Số đối của 4 – 9 là 5

\(-4 + 9 = 5\)

Số đối của -4 + 9 là -5

\(( - 5) - 7 =  - 5 + ( - 7) =  - 12\)

Số đối của \(( - 5) - 7\) là 12

\(5 + 9 = 14\)

Số đối của 5 + 9 là -14

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close