Hoạt động 3 trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ trống ở cột bên phải

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào chỗ trống ở cột bên phải

a

-a

2 + 3 + 7

 

-5 + 4 + 3

 

-7 – 9 +5

 

-4 – 6 – 10

 

7 + 2 – 6

 

 

Lời giải chi tiết

a

-a

2 + 3 + 7

-12

-5 + 4 + 3

-2

-7 – 9 +5

11

-4 – 6 – 10

20

7 + 2 – 6

-3

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close