Thử tài bạn trang 116 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Điền kết quả các phép cộng vào ô trống :

Quảng cáo

Đề bài

1. Điền kết quả các phép cộng vào ô trống :

a

b

a + b

4

-7

 

-5

12

 

-25

72

 

49

-51

 

-172

25

 

2. Tính :

a) \(\left( { - 25} \right) + 38\);                                        

b) \(314 + \left( { - 202} \right)\).

Lời giải chi tiết

1.

a

b

a + b

4

-7

-3

-5

12

7

-25

72

47

49

-51

-2

-172

25

-147

2.

a) \((-25) + 38 = +(38-25)= +13\) (vì 38 > 25)

b) \(314 + (-202) = +(314 – 202) =+112\) (vì 314 > 202)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close