Hoạt động 6 trang 115 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một tòa nhà có 8 tầng được đánh số theo thứ tự là 0 (tầng trệt), 1, 2, 3, …, 7 và 3 tầng hầm được đánh số là -1, -2, -3.

Quảng cáo

Đề bài

Một tòa nhà có 8 tầng được đánh số theo thứ tự là 0 (tầng trệt), 1, 2, 3, …, 7 và 3 tầng hầm được đánh số là -1, -2, -3. Em hãy dùng phép cộng các số nguyên để diễn tả tình huống sau đây : Một thang máy đang ở tầng 3, nó đi xuống 5 tầng . Hỏi thang máy dừng lại tại tầng mấy ?

 

Một con các chuồng đang ở vị trí -2m so với mực nước biển, nó bay cao lên 3m nữa. Tính độ cao của cá chuồn sau khi bay lên.

Lời giải chi tiết

\(3 + (-5) = -2\) \( \Rightarrow \) Thang máy dừng lại ở tầng -2

Độ cao của cá chuồn sau khi bay lên là: \(-2 + (+3) = 1 (m)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close