Thử tài bạn trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Mỗi hình sau có bao nhiều trục đối xứng ?

Quảng cáo

Đề bài

a) Mỗi hình sau có bao nhiều trục đối xứng ?

 

b) Hãy vẽ các trục đối xứng trong mỗi hình 11a, b, c.

 

c) Hình 12a, 12b có bao nhiêu trục đối xứng ?

 

Lời giải chi tiết

a) Hình a) có 2 trục đối xứng

Hình b) có 4 trục đối xứng

Hình c) có 5 trục đối xứng

b)

c) Hình 12a) có 3 trục đối xứng

Hình 12b) có vô số trục đối xứng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close