Hoạt động 2 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho đường thẳng d và một điểm A không thuộc d. Hãy vẽ điểm A’ sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng AA’.

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường thẳng d và một điểm A không thuộc d. Hãy vẽ điểm A’ sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng AA’.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Đối xứng trục
Quảng cáo
list
close
Gửi bài