Thử tài bạn 4 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập MA và MB là hai tiếp tuyến vẽ từ điếm M nằm ngoài

Quảng cáo

Đề bài

MA và MB là hai tiếp tuyến vẽ từ điếm M nằm ngoài đường tròn (O). Cho biết MA = 5 cm ; \(\widehat {MOB} = {60^o}\). Tính MB và \(\widehat {OMA}\).

Lời giải chi tiết

 

Áp dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có:

\(MB = MA = 5cm\)

\(\widehat {OMA} = \widehat {OMB} = {90^0} - \widehat {MOB} \)\(\,= {90^0} - {60^0} = {30^0}\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài