Thử tài bạn 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cặp số (2;1) có phải là nghiệm của hệ

Quảng cáo

Đề bài

Cặp số \((2;1)\) có phải là nghiệm của hệ \(\left\{ \begin{array}{l}2x - 4y = 0\\x + 3y = 0\end{array} \right.\)  không ?

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}2.2 - 4.1 = 0\\2 + 3.1 \ne 0\end{array}\)

Do đó \(\left( {2;1} \right)\) không phải là nghiệm của hệ \(\left\{ \begin{array}{l}2x - 4y = 0\\x + 3y = 0\end{array} \right.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài