Thử tài bạn 2 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) So sánh các cặp số sau :

Quảng cáo

Đề bài

a) So sánh các cặp số sau :

\(\sqrt 2 \) và \(\sqrt 3 \);              3 và \(\sqrt 8 \).

b) Tìm số x không âm, biết \(\sqrt x  < 4;\sqrt x  \ge 5.\)

Lời giải chi tiết

a) So sánh các cặp số:

Vì \(2 < 3\) nên \(\sqrt 2  < \sqrt 3 .\)

Vì \(3 = \sqrt 9 ,\;\;9 > 8\) nên \(\sqrt 9  > \sqrt 8 \) hay \(3 > \sqrt 8 .\)

b) Ta có: \(\sqrt x  < 4 \Rightarrow x < 16.\)

Và \(\sqrt x  \ge 5 \Rightarrow x \ge 25 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x < 16\\x \ge 25\end{array} \right..\)

Vậy không có số \(x\) nào thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Căn bậc hai
Quảng cáo
list
close
Gửi bài