Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Tìm các căn bậc hai sau đây :

Quảng cáo

Đề bài

a)  Tìm các căn bậc hai sau đây :

Số dương a

Căn bậc hai dương

Căn bậc hai âm

25

 

 

16

 

 

64

 

 

81

 

 

1

 

 

b) Căn bậc hai của số 0 là : …..

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

\(\begin{array}{l}{\left( { - 5} \right)^2} = {5^2} = 25 & {\left( { - 4} \right)^2} = {4^2} = 16\\{\left( { - 8} \right)^2} = {8^2} = 64 & {\left( { - 9} \right)^2} = {9^2} = 81\\{\left( { - 1} \right)^2} = {1^2} = 1\end{array}\)

Nên ta có thể điền vào bảng như sau:

Số dương a

Căn bậc hai dương

Căn bậc hai âm

25

5

-5

16

4

-4

64

8

-8

81

9

-9

1

1

-1

b) Căn bậc hai của số 0 là: 0.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Căn bậc hai
Quảng cáo
list
close
Gửi bài