Thử tài bạn 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Tìm các căn bậc hai của những số sau:

Quảng cáo

Đề bài

a) Tìm các căn bậc hai của những số sau: \(100;\;121;\;144;\;169;\;0.\)

b) Tìm các căn bậc hai số học của những số sau và viết theo mẫu: \(\sqrt {100}  = 10.\)

\(100;\;121;\;196;\;225;\;0.\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

Số 100 có hai căn bậc hai là 10 và -10.

Số 121 có hai căn bậc hai là 11 và -11.

Số 144 có hai căn bậc hai là 12 và -12.

Số 169 có hai căn bậc hai là 13 và -13.

Số 0 có một căn bậc hai là 0.

b) Ta có:

\(\begin{array}{l}\sqrt {100}  = 10 &  &  & \sqrt {121}  = 11\\\sqrt {196}  = 14 &  &  & \sqrt {225}  = 15\\\sqrt 0  = 0.\end{array}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Căn bậc hai
Quảng cáo
list
close
Gửi bài