Thử tài bạn 2 trang 107 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập - Nếu hai góc

Quảng cáo

Đề bài

-          Nếu hai góc \(\widehat {xOy}\) và \(\widehat {yOz}\) kề nhau thì có xảy ra \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\)?

-          Hai góc kề bù thì có tổng số đo là bao nhiêu ?

-          Hãy tìm số đo của góc bù với góc có số đo là \({90^o}\).

Lời giải chi tiết

Nếu hai góc xOy và yOz kề nhau thì có thể xảy ra: \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOy}\)  (hình 37a) và không thể xảy ra: \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOy}.\)  (Hình 37b)

Hai góc kề bù thì có tổng số đo bằng 1800.

Hai góc bù nhau có tổng số đo là 1800.

=>Góc bù với góc có số đo là 900 thì có số đo là: 1800 - 900 = 900.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close