Hoạt động 1 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy đo các góc

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đo các góc \(\widehat {xOy},\widehat {yOz},\widehat {xOz}\) trong hai hình sau rồi so sánh \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz}\) với \(\widehat {xOz}\).

 

Lời giải chi tiết

Hình 36a) \(\widehat {xOy} = {25^0};\widehat {yOz} = {50^0};\widehat {xOz} = {75^0}.\)

Ta có: \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = {25^0} + {50^0} = {75^0} \Rightarrow \widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}({75^0}).\)

Hình 36b) \(\widehat {xOy} = {110^0};\widehat {yOz} = {100^0};\widehat {xOz} = {150^0}.\)

Ta có: \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = {110^0} + {100^0} = {210^0} \Rightarrow \widehat {xOy} + \widehat {yOz} > \widehat {xOz}\)  (vì \({210^0} > {150^0}).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close