Hoạt động 2 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho tia Oy. Hãy vẽ các tia Ox và Oz nằm trong hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia Oy.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tia Oy. Hãy vẽ các tia Ox và Oz nằm trong hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia Oy.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close