Thử tài bạn 1 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Vẽ góc nhọn

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ góc nhọn \(\alpha \), biết \(\sin \alpha  = \dfrac{3}{{10}}\).

Lời giải chi tiết

Vẽ tam giác ABC vuông tại A cạnh huyền BC = 10 cm; cạnh góc vuông AB = 3 cm bằng cách vẽ nửa đường tròn đường kính BC = 10 cm rồi vẽ đường tròn tâm B bán kính 3 cm cắt nửa đường tròn đường kính BC tại A

\( \Rightarrow \widehat {ACB}\) là góc nhọn \(\alpha \) cần vẽ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài