Bạn nào đúng 1 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Trong ví dụ ở hình 6, nếu lấy trên AB điểm B’ với AB’>AB

Quảng cáo

Đề bài

 

Trong ví dụ ở hình 6, nếu lấy trên AB điểm B’ với AB’>AB và đặt góc AOB' = x'(h.7).

Bạn Việt có nhận xét tanx’ > tanx.

Bạn Nam có nhận xét cotx’ > cotx.

Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Việt đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài