Thử tài bạn 1 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Đưa thừa số ra ngoài dấu căn :

Quảng cáo

Đề bài

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn :

a) \(\sqrt {50} \);                   b) \(\sqrt {27} \).

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}a)\;\;\sqrt {50}  = \sqrt {25.2}  = \sqrt {{5^2}.2}\\  \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= \left| 5 \right|\sqrt 2  = 5\sqrt 2 .\\b)\;\sqrt {27}  = \sqrt {9.3}  = \sqrt {{3^2}.3} \\\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= \left| 3 \right|\sqrt 3  = 3\sqrt 3 .\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài