Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm (…) để rút gọn biểu thức :

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào chỗ chấm (…) để rút gọn biểu thức :

\(\sqrt {18}  - 2\sqrt 8  = \sqrt {{3^2}...}  - 2\sqrt {...2}  \)\(\,= 3\sqrt 2  - ... = \left( {3 - ...} \right)\sqrt 2  = ...\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\sqrt {18}  - 2\sqrt 8  = \sqrt {{3^2}.2}  - 2\sqrt {{2^2}.2} \)\(\; = 3\sqrt 2  - 2\sqrt 2  = \left( {3 - 2} \right)\sqrt 2  = \sqrt 2 .\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài