Hoạt động 3 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ chấm (…) :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào chỗ chấm (…) :

\(3\sqrt 2  = \sqrt {{3^2}} .\sqrt 2  = \sqrt {....2} \)

Lời giải chi tiết

\(3\sqrt 2  = \sqrt {{3^2}} .\sqrt 2  = \sqrt {9.2} .\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài