Hoạt động 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Dùng máy tính bỏ túi để tính

Quảng cáo

Đề bài

a) Dùng máy tính bỏ túi để tính \(\sqrt {\dfrac{2}{3}} \).

b) Điền số thích hợp vào chỗ (…) : \(\sqrt {\dfrac{2}{3}}  = \sqrt {\dfrac{{2.\left( {...} \right)}}{{3.\left( {...} \right)}}}  = \dfrac{{\sqrt 6 }}{{{{\left( {\sqrt 3 } \right)}^2}}} = \dfrac{{...}}{{...}}\)

Lời giải chi tiết

a) Sử dụng máy tính bỏ túi bấm thứ tự các phím \(\sqrt {...}  \to \dfrac{{...}}{{...}} \to 2 \to 3 \to S \Leftrightarrow D\)  ta tính được:

 

b) Ta có: \(\sqrt {\dfrac{2}{3}}  = \sqrt {\dfrac{{2.3}}{{3.3}}}  = \dfrac{{\sqrt 6 }}{{{{\left( {\sqrt 3 } \right)}^2}}} = \dfrac{{\sqrt 6 }}{3}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close