Thử tài bạn 6 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Khử mẫu của biểu thức lấy căn :

Quảng cáo

Đề bài

Khử mẫu của biểu thức lấy căn :

a) \(\sqrt {\dfrac{5}{{11}}} \);       b) \(\sqrt {\dfrac{2}{{3{b^3}}}} \) với \(b > 0\).

Lời giải chi tiết

\(a)\;\;\sqrt {\dfrac{5}{{11}}}  = \sqrt {\dfrac{{5.11}}{{11.11}}}  = \dfrac{{\sqrt {55} }}{{11}}.\)

\(b)\;\;\sqrt {\dfrac{2}{{3{b^3}}}}  = \sqrt {\dfrac{{2.3b}}{{3{b^3}.3b}}}  = \sqrt {\dfrac{{6b}}{{9{b^4}}}}  \)\(\,= \dfrac{{\sqrt {6b} }}{{3{b^2}}}\;\;\left( {do\;\;b > 0} \right).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài